Rûpela Sereke Şoreşa Jinê Başûrê Kurdistanê

Başûrê Kurdistanê

Ev rûpel vala ye