Rûpela Sereke Şoreşa Jinê Rojhilatê Kurdistanê

Rojhilatê Kurdistanê

Ev rûpel vala ye