Asuri-Süryanı-Keldani halkına mektup


Merkezi uygarlık sisteminin ve onun son temsilcisi konumunda olan kapitalist modernitenin insanlık nezdinde yol açtığı felaketler bugün Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünya halkları tarafından daha açık bir şekilde görülmeye başlanmıştır. İşleyen sömürü çarkının, tarihsel süreç içerisinde hegemon ya da sömürülen azınlık olmasına bakmaksızın kendine kurban seçtiği halkların trajedisinden çıkarılacak büyük dersler vardır. Kadim Mezopotamya […] read more

On Ocak 14th, 2015, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

DTK 7. Olağan Kongresi’ne mesaj


Kürdistan Halkına,  Birinci paylaşım savaşı sonrası ulus devlet yapılanmaları üzerinden en amansız sömürü sistemine tabi tutulan Ortadoğu coğrafyasının kaotik bir alt üst oluşu yaşadığı, dayatılan tüm hegemonik politikalara karşı halklarımızın tarihi bir ayağa kalkış ile insanlığa yeni bir doğrultu çizmeye çalıştığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Şüphesiz ki ulus devlete sırtını dayamış kapitalist modernitenin en amansız […] read more

On Eylül 6th, 2014, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

HDP Kongresine mesaj


Değerli yoldaşlar, 1970′lerin çıkışına dayalı olarak ortaya çıkan hareketimizin Türkiye devrimci demokratik ve sosyalist hareketlerinden hiçbir dönemde ayrı düşünmedik. Kendimizi hep bu çıkışın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdik. Her zaman bütünsel olmaya, hareket etmeye özen gösterdik. Çağrı yaptık, adım attık. Bilinen veya az bilinen nedenlerle ayrı düştük. Faşizm, Türkiye’nin batısında alacakaranlığını egemen kılarken, doğusunda asla […] read more

On Haziran 22nd, 2014, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

Demokratik İslam Kongresine


Mumin kardeşlerim; İslam’ın ana merkezlerinde büyük bir savrulmayı, ihanet ve isyanı yaşarken, “Kürdistan” ve “Demokratik” kavramlarını, eksik ve yanlış anlamada yol açabileceğinin bilincinde olarak yine de daha büyük yanlışları önlemek ve özdeki doğrulara yol açmak açısından kullanmaktan çekinmedim. Özellikle islamın iki büyük merkezi olarak kendini günümüze de dayatan iktidarcı arabi, selefi akımlarla İrani Şia akımların […] read more

On Mayıs 10th, 2014, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

1 Mayıs 2014 mesajı


Tarihin hiçbir dönemiyle kıyaslanmayacak kadar sosyalizme ihtiyaç duyulmakla birlikte tersine o denli sosyalist ideoloji ve pratikten uzaklık en az kapitalizmin krizi kadar sosyalizmin krizini de ifade etmektedir. Sosyalizmin krizi nesnel nedenlere dayanmamaktadır. Kriz subjektif etkenlerden; tutarlı bilinç, örgüt ve eylem yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Şüphesiz bunda kapitalizmin ideolojik hegemonyası en önemli dış etkendir. Ama belirleyici olan sosyalist […] read more

On Nisan 30th, 2014, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

4 Nisan Kürt halkının Doğum günüdür…


Sevgili Kürdistan Halkı 4 Nisan’ı benim kişisel doğum günümden çok bir halkın yeniden doğuşu olarak anlamlandıran, özgürlük hayallerini şahsımda birleştirip, Amara’ya yürüyen bütün yoldaşlarımı, gençleri, kadınları saygıyla selamlıyorum. 40 yıl önce Kürdistan sömürgedir diyerek başladığımız özgürlük mücadelemiz, artık sizlerin fedakârlığı, tartışılmaz değerlerimizin emeği ve tüm kurumlarımızın kararlı mücadelesiyle öz yönetimsel yaşamın eşiğine gelmiştir. Bu coğrafya […] read more

On Nisan 4th, 2014, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

Test bitti, müzakere zamanı


Yüreği Newroz ateşiyle barış ve özgürlük için tutuşan bütün dostlar merhaba! Medeniyetlerin beşiği olan Mezopotamya’da görkemli Newroz ateşini bir  uyanış ve Demokrasi şölenine dönüştüren halkımızı selamlıyorum. Sizlerin şahsında ülkemin bütün gençlerine ve kadınlarına sevgilerimi gönderiyorum. Yüreğinde barışa bir yer açan, sesimize kulak veren herkesi, tüm Türkiye’yi asırların dayanışma ruhuyla bir olmaya çağırıyorum.Dünya medeniyetler tarihine beşiklik […] read more

On Mart 21st, 2014, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

Mandela’ya Veda mektubu…


Bugün, dünyanın dört bir yanındaki insanların Mandela için döktükleri gözyaşı, onun ardından anlatılan hikayeler, aynı zamanda onun tüm diğer özgürlük hareketlerine bıraktığı bilgeliğin ne denli önemli olduğunu gösteriyor bize. Dünya halklarının tarihleri, en çok da onları pençelerine almaya çalışanların pervasız cüretkarlıklarınca şekilleniyor. Bu cüretkarlık, bazen tüm dünyanın zulmü kör biçimde seyretmesiyle ortaya çıkıyor, bazen de […] read more

On Aralık 12th, 2013, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

KÜRT HALKININ ESİN KAYNAĞI


Güney Afrika’da önderliğini yaptığınız mücadele sonucunda, çatışmalara yol açan apartheid rejimi ve zihniyeti ortadan kalkmış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi anlayışı temelinde barış içinde bir arada yaşamayı başaran örnek bir demokrasi modeli yaratılmıştır. Bu demokrasi modeli, tüm halkların olduğu gibi Kürt halkının da esin kaynağıdır. Bizim de amacımız, bir çözümsüzlük ve çatışma kaynağı haline getirilen Kürt […] read more

On Kasım 3rd, 2013, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by

Derinlikli müzakere sürecine geçilmeli


Öncelikle bütün halkımıza selam, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Dört yıldır büyük bir çaba içerisindeyim. Son bir yılda başlatmış olduğumuz sürecin anlamı büyüktür. Yürüttüğümüz çalışmalar önemlidir. Büyük bir çabayla yürüttüğümüz bu çalışmalar toplumu rahatlattı, büyük zelzele dindi. Fakat büyük, dağ gibi sorunlar önümüzde durmaya devam ediyor. Yürüttüğümüz bu çalışmaların formatı hatasıyla, sevabıyla bir yılını tamamladı. Önerilerimi […] read more

On Ekim 15th, 2013, posted in: KJKONLINE, Özgürlük Önderi by