SARA, ÖZGÜRLÜK ÇİZGİSİDİR, İLKEDİR

resimlerimbank (1)İnsan tarihtir. Kültür tarihtir. Sözler tarihtir. İlişkiler bir bütün tarihtir. Zaman ve mekânı aşan insan gerçeğidir tarih olan. Sara arkadaş bu tarih tanımlamalarının tamamını fazlasıyla kendi ömrüne sığdırmış, ortalama bir zamanı olağanüstü bir zamana dönüştürmeyi başarmıştır. Ve Sara yoldaş kendi zamanı kadar kendi mekânından da taşan bir özgürlük yoğunlaşması olduğunu hepimize göstermiştir. Sara gerçeği, insanlığın başlangıcından bugüne kadar akıp gelen özgür toplumsallığın varoluş ırmağının Kürt kadını bedeninde zuhur etmesidir. Tarih ırmağının akıp bizim günümüzde Sara hakikatinde bize ulaşmasıdır.

Sosyalizmin kadın gerçeğinde nasıl somutlaşacağını, bir kez daha yeniden varolarak tüm dünyaya umut olma ideallerini yeniden dirilteceğini, aslında sosyalizme yeni bir doğum yaptıracağını, Rozaların ruhlarını yeniden herkese hatırlatarak özgürlüğün, kadın özgürlüğüyle mümkün olacağını tüm dünyaya duyurmuştur. Sara yoldaşın Kürdistan ve Ortadoğu toplumları ve özgürlük mücadeleleri için olduğu kadar dünya sosyalist, demokratik, özgürlükçü hareketleri ve tüm dünyanın özgür yaşamak isteyen kadınları için anlamı tartışılmazdır. Şahadetinde dökülen gözyaşları tek ölçü değildir ama yine de bizim gibi keskin verilerle algılamayı öğrenmiş olanlar için bir veri sayılabilir.

Partimiz PKK’nin başarısının temel kriterlerinden biri kesintisiz mücadele etmektir. Sara, mücadelede kesintisizliği sağlayandır. PKK’yi tüm devrimci örgütlerden farklı kılan öncü kadın militandır. Özgürlük mücadelemizde yer alan her bir arkadaşımız kendi zaferleriyle PKK’yi bir zafer partisi kılmış, kendi direngenliğiyle PKK’nin direniş özünü yaratmıştır. Kendi mücadele iddiasıyla PKK’yi süreklileşen bir mücadele kararlılığı olan bir parti haline getirmiştir. Her arkadaş bu özelliği Önderliğimizden, şehitlerimizden ve PKK’nin kök hücresi olan arkadaşlardan almıştır. Bunu birebir ya da dolaylı olarak, kimi zaman dinledikleri yoluyla, kimi zaman gördükleriyle, kimi zaman okuduklarıyla, kimi zaman o öncülerin yarattıklarındaki izlerin yıllara rağmen silinmemişliğine bakarak almışlardır. Her bir PKK’li bu kök hücreyi alarak kendini yeniden yaratma eylemini en büyük eylemi yapmıştır. Her PKK militanının en büyük eylemi kendini yaratmasıdır. Bu kendini yaratma eylemindeki kök hücre, Önderlik, şehitlerimiz ve yaşayan büyük insanlık değerleridir. Sara yoldaş, bu değerlerin en estetize olmuş, evrenin dişil zekasıyla olgunlaşmış, en anlamlı ve süreklileşen kadın yüzüdür. Direnmeyi bilen her kadında bir Sara hücresi vardır. Kavgayı göze alabilen, kavga ettiği kadar yoldaşlarında ve özgürlük mücadelesi tarihinde yeni anlamlar yaratmayı bilen her kadında, hatta her devrimcide bir Sara hücresi vardır.

sakine cansız 5Sara arkadaşın yaşam arayışlarıyla tohuma duran, PKK kuruluşuyla olgunlaşan, Diyarbakır zindan sürecinde açığa çıkan tanrıça gerçeği tüm devrim yılları boyunca büyümüş, yeşermiş, dallanıp budaklanmış ve gölgesine binlerce, on binlerce insanın sığınabileceği bir özgürlük ağacına dönüşmüştür. Ve bu gerçeklik PAJK olarak 21.yüzyılın ideolojik öncü gücü olmayı başarmıştır. Birkaç saat de olsa Sara arkadaşla yaşayan herkes bu gerçeğin bilincini içselleştirmiştir. Bu gerçek, mücadelemizde tasfiyeciler somutunda belirgin olarak açığa çıkmıştır. Tasfiyecilerin Sara arkadaşa tüm mücadele süreçlerindeki yaklaşımı karşıtlık temelinde olmuştur. PKK karşıtlığı yapan tasfiyecilerin ilk adımı Sara karşıtlığı şeklinde somutlaşmıştır. Her tasfiyeci, yaptığı çizgi dışı her davranışın Sara arkadaşın çizgi savunuculuğuna, Sara yoldaşta somutlaşan PKK hakikatine çarpacağını bilmiştir. Sara arkadaş somutunda çizgi kişileşmiştir.

Parti ilke ve ölçülerini savunmanın kadın zekâsıyla nasıl olması gerektiğine dair sorulara verilecek cevap “Sara arkadaşın duruşu, hitabı, insana yaklaşımı ve yaşam algısı” diye verilir. Sara arkadaş kendi yaşamını kavganın alevleriyle yaşatmış, ve bu alevlerin ortasından kül olmadan ve yeniden kendini varederek yaratmıştır. Kavgalarını süreklileştirdiği kadar nasıllığı konusunda da önemli sonuçlar çıkarmış olan Sara arkadaş bizlere yaşamın mekanik, düz ve dogmatik bir tarzda ele alınamayacağını göstermiştir.

“İnsanın yaşam, kavga enerjisi politikaya ustaca kilitlenmedi mi, o alanda doğru hedeflere yöneltilmedi mi, duygulara kapılma, enerjiyi oraya yöneltme, her şeye biraz o atmosferden bakma durumu gerçekleşir ki, bu noktada siyasetin ateşi yakar geçer, aman tanımaz. Gücün, enerjin çılgınca da aksa, siyasetin, onun örgütlenişinin, savaşının yörüngesinde sağlam bir yer bulmamışsa, oradan oraya dolanır durursun. Savrulmalardan kurtulamazsın.” Bu sözler Sara arkadaşın kendi yaşamından süzdüğü ve bizimle paylaştığı gerçeklerdir. Aynı zamanda kök hücrenin kendini yenilemesinin de göstergesidir.

Önderlik sahasından ülkeye gelirken ayağından ameliyat olduğu için ülkeye gidemeyen Zamani Arkadaşla diyalogları Onun özgürleşme kararlılığını, mücadeledeki ısrarını ve yaşam bilincini ortaya koyar. “Ben zaten ölümle anlaşma yapmışım. O benden korkuyor. Kürdistan’ın bağımsızlığını görmeden ölmeyeceğim. Ölmeyelim tamam mı?” Bu sözler Sara arkadaşın anlamlı yaşam iddiasını ortaya koymaktadır. Aynı iddianın, aynı yaşam aşkının, aynı yüzyılın bağrında Zilan arkadaşın bedeninde, yine Dersim’de eyleme durması da tesadüf olmasa gerek.

Önderliğimiz Sara arkadaşı uğurlarken zafer dileğini dillendiriyor:  “Haydi Sakine, sen dağları seviyorsun. Dağlara vura vura bütünleşirsin herhalde. Başarı haberlerini bekliyorum.” Bu sözler Önderliğin ondan beklediklerini anlattığı kadar, Önderliğin onda gördükleridir. Ve bu sözler Önderliğimizin bizden bekledikleridir.

Bugün PKK Sara arkadaşın kendinde yarattığı ve tüm dünyaya duyurma mücadelesi verdiği ilkelerle somutlaşmaktadır. Sara yoldaş, Önderliğimizin yeni paradigmasının kadın zekasıyla uyumunu hızlı bir şekilde anlayarak kadın özgürlük mücadelesini bu paradigma doğrultusunda yükseltmenin mücadelesini vermiştir. Bizler için çizgi, doğrultu, mücadele önderi olduğu kadar bir ana, bir tanrıça olan Sara yoldaş kadın özgürlük çizgisinin güncelleşmiş halidir. Sadece kendini çağla bütünleştirmekle kalmamış, aynı zamanda kendini gelenekten geleceğe taşıyan en anlamlı anın yaratıcısı olmuştur. Bundan dolayı Kürdistan Kadın Özgürlük Mücadelesi için Sara yoldaşın öncülüğü, önderliği, temel yaratıcı-yürütücü değerlerden biri olması ve tüm bunların bileşkesi olarak tanrıçalığı tartışmasızdır. Tüm kadın yoldaşlarımızın yüreğinde kendi özgür kadın duruşuyla yer etmesini bilmiş olan Sara yoldaş, aynı zamanda Kürdistan özgürlük mücadelesindeki kadınların toplum olma ilkesidir.

Sara ilkesi, tüm özgürlük aşığı kadınları aynı paradigma, aynı yaşam algısı, aynı mücadele kararlılığı ve aynı özgürlük duyumsamasında bir araya getirmenin ifadesidir.

Sara ilkesi, özgürlüğün kadın rengiyle, kadın zekâsı ve yaşam algısıyla mümkün olabileceğinin ispatıdır.

Sara ilkesi, özgürleşmenin mücadeleyle mümkün olduğunun yaşayan göstergesidir.

Sara ilkesi, bizim insan olma ilkemizdir.

Dilzar Dilok

On Ocak 8th, 2015, posted in: Adanmış Hayatlar, KJKONLINE, KJK Gündemi by