Rûpela Sereke Şoreşa Jinê

Şoreşa Jinê

Ev rûpel vala ye