Rûpela Sereke Şoreşa Jinê Rojavayê Kurdistanê

Rojavayê Kurdistanê

Ev rûpel vala ye