Ana Sayfa Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan

Zilan, önünde eğilmesi gereken bir tanrıçadır. Tarihte biliyorsunuz kıblegahlar var kutsal mabetler var. Onların içinde kutsal tanrı veya tanrıçalar vardır. Ve onların ardılları, onların mensupları uygun günlerde gidip, o mabetlere kapanırlar. Affet bizi diye secde ederler, yalvarırlar yakarırlar. Bu yoldaşlar öyle yoldaşlardır. Bir mabede gider gibi huzurlarında eğileceksiniz. Secdeye...
Kızları nasıl yaşatacağız? Parayla olmuyor, para zorbalıktır, mal mülkleştirmedir ve kadın aleyhinde sürekli kullanılan bir olaydır. Hiç yaşamayalım mı, işte burada çok zorlu olan bir aşk teorisi, bir sevgi teorisine de ihtiyaç vardır. Yüreği geliştirmek gerekiyor. Mümkünse kadınlarımızın kendilerini tanımaları, kimlik sahibi olmaları gerekiyor. Örneğin ben dahil, diğer...
Toplumda öncelikle kadının yaşadığı sorunları tarihsel-toplumsal boyutları içinde değerlendirmek önem taşır. Kadın sorunu tüm sorunların kaynağındaki bir sorundur. Daha sınıflı devletli topluma geçiş olmadan kadın üzerinde sert bir erkek egemen (ataerkil) hiyerarşinin kurumlaştığını görüyoruz. Erkek egemenliğinin gerekçesi için birçok mitolojik ve dinsel söyleme başvurulmuştur. Uruk Tanrıçası İnanna Destanı bu...
Devrimi her düzeyde, objektif zemini kadar bilinç ve örgütlülük yanını da görerek geliştirirken, bu soruna gereken açıklığı ve çözüm gücünü göstermeden ilerleme sağlayamayacağımızı şimdi daha iyi bilmekteyiz. Hatta denilebilir ki, toplumsal, ulusal gerçekliğimizde ve onun birey şahsında kör düğümlenmesinde, uygarlık tarihi boyunca yitirilen insanlık kazanımlarıdır. Bu yitirilmenin zeminini teşkil...