Ana Sayfa Hakkımızda

Hakkımızda

KJK çatı örgütü; demokratik konfederal örgütlenme biçimini esas alır. Demokratik konfederal kadın sistemini ise; öz örgütlülük, öz irade, öz yönetim esaslarına göre yerelden başlayarak örgütler. Bu örgütlenme komünlere, meclislere, akademi ve kooperatiflere dayanır. Ancak kadınların ve toplumlarının ihtiyaçları, krizleri ve sorunları gerektirdiğinde farklı örgütsel modeller de geliştirebilir. Kürdistan-Ortadoğu ve yurt...
KJK kadınların demokratik konfederal örgütlenmesidir Farklı kültür ve inançların yer aldığı Ortadoğu ve Kürdistan coğrafyasında demokratik toplum konfederalizminin tarihsel ve güncel kaynakları fazlasıyla vardır. Geçmiş tarihte bu coğrafyada yaşayanlar doğal federasyon ve konfederasyon ilişkisi içindeydiler. Bu nedenle de toplumsal sorunlar hiçbir çağda 20. yüzyıldaki kadar ağır yaşanmamıştır. Kadınlar hiçbir dönemde...

Tarih

Kürt kadın özgürlük hareketi özünde evrensel bir kadın mücadelesidir Bugün insanlığın temel sorunlarının cevabı özgürlük ve demokraside yatmaktadır. İnsanlık tarihinin en gizli, temel özgürlük ve demokrasi sorunu ise cinsler arası ilişkilerin düzenlenmesi sorunudur. Bir başka deyimle, kadın sorunu günümüz dünya gerçeğinin en temel özgürleşme ve demokrasi sorunudur. Genel anlamda kadının...