Ana Sayfa Kadın Devrimi Kadın Hareketi

Kadın Hareketi

Bugün Ortadoğu’da, ataerkil ve kapitalist sistemin yapısal sorunlarından kaynağını alan büyük bir 3. Dünya savaşı yaşanmaktadır.  Bu savaş  durumu her ne kadar güncel bir sorun gibi görünse de özünde, kadının binlerce yıldır yarattığı değerlerin, zor ve hile kullanılarak başkalaşıma uğratılmasıyla başlayan sömürü sisteminden kaynaklanan sorunlardır. Diğer bir deyişle erkeğin, kadından başlayıp...