Ana Sayfa Kavram ve Kuram

Kavram ve Kuram

Kadın Kırımı

Bugün kadınlara yönelik tacizin, cinsel saldırının, tecavüzün, şiddetin ve kadın cinayetlerinin adeta sıradanlaştığı, kadınların ve toplumların kırıma uğradığı bir dünyada yaşıyoruz. Kadınlar kamusal alanda daha görünür oldukça, daha eğitimli, daha savunmalı hale geldikçe ve daha çok örgütlenip mücadele ettikçe, erkek egemen kapitalist sistemin ve ataerkil zihniyetli iktidarların öfkesinin daha fazla...

Öz Savunma

Kapitalist moderniteye karşı demokratik moderniteyi yaratmanın en önemli esaslarından birisi, ulus devlete alternatif olarak demokratik ulusu geliştirmektir. Demokratik ulusun en önemli ayaklarından birini ise, özsavunma sistemi oluşturur. Doğadaki her varlığın bünyesinde bir savunma mekanizması olduğundan söz edilebilir. Canlılar dünyasında da her tür kendisine özgü bir savunma sistemine sahiptir. Savunmasız...
Eşbaşkanlık sistemi, Kürdistan özgürlük mücadelesinin kendi örgüt sisteminde başlattığı ve eşit temsiliyet ile ilkeselleştirdiği özgür yaşam- özgür toplum modelinin esasını oluşturmaktadır. Kadının örgütlü gücüyle yaşamın tüm alanlarına aktif katılımı, egemen erkek zihniyetine göre dayatılan tekçi iradenin aşılması ile kadınların demokratik siyaset alanına eşit katılımını düşünce, bilinç ve irade gücü ile...

Jineoloji

Jineoloji; insanlığın anlamsal ve yapısal dünyasında yer edinen kavramlar içinde bulunulan çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir özelliğe sahiptir. Bu özelliğini belirleyen temel nokta ise yaşamın ve toplumun anlam dünyasını anlama ve anladığı oranda nüfuz edebilme gücü ile bağlantılıdır. 21. yüzyıl bu yönüyle kendi kavramsal, kuramsal ve kurumsal gücünü oluşturma...
Kadın Kurtuluş İdeolojisi 8 Mart 1998 yılında ilan edilen ve Kürt Kadın Hareketinin Demokratik, Ekolojik ve Kadın Özgürlüğü paradigmasının yaşamsallaştırılma mücadelesini yürütürken sahip olduğu temel ideolojisidir. Tarihte veya dünyada ilkleri bağrında taşıyan Kürt Özgürlük Mücadelesi, Kadın Kurtuluşu toplumların yani bir bütün insanlığın kurtuluşudur diyerek kapitalist modernite güçlerine karşı direniyor. Bu anlamda...